Simeziduri

În faţă sau în spate, înăuntru sau afară, mitul Meşterului Manole recontextualizat, instalaţie site-specific, serialism, pictură, zid, ramă..

Ce face Adrian Crîşmaru în spaţiul atipic al Galeriei Meru? Sapă în pereţii zidiţi acum mai bine de un secol casete bine delimitate, nu ca să releve limitele instituţiei ce-i oferă context, ci pentru a depăşi idiomurile rigide stabilite între privitor­artist­ obiect în spaţiu. De fapt, prin excavarea cu dalta şi ciocanul într­un spaţiu în care istoria pare să te sufoce, artistul ridică chestiunea transparenţei, a recunoşterii, a revalorificării si demistificării atât a spaţiului instituţional, a artistului dinăuntrul său, a lucrării dar şi a publicului.

„Simeziduri” pivotează în jurul unui simbol, a acelei punţi ce uneşte lucrarea de simeză, rareori observat, doar intuit. Adrian Crîşmaru vede simeza drept zidul artistului, acea graniţă ce nu delimitează ci facilitează apropierea de lucrare. Dispuse în rame pietrificate, picturile lui Adrian Crîşmaru sunt cele care dau substanţă întregului demers, dar nu sunt limitate la spaţiul în care sunt expuse ci î­l confruntă şi­ îl întregesc printr­un serialism estetizat.

Curator MARIA BILAȘEVSCHI

////////////////////////////////

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someone