Meru, ca extensie a platformei de producție artistică Clubul Creatorilor și sub patronajul juridic al Asociației Nonprofit CO.ME, este o structură independentă și autonomă care interconectează artiști din diverse zone artistice și geografice și îi conectează cu publicul. Susținem artele și artiștii prin identificarea, coordonarea și promovarea proiectelor de interes artistic contemporan și prin formarea publicului în spiritul artelor contemporane desfășurând activități menite să stârnească interesul societății în sensul conștientizării valorilor artistice.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Extras din Statutul Asociației Nonprofit CO.ME

CAPITOUL II

Scopul și Obiectivele Asociației

Art.3.  Scopul Asociației CO.ME

 a. Asociația CO.ME se constituie în scopul conceperii de programe menite să încurajeze și să promoveze valorile cultural-artistice, în special în rândul tinerilor.

b. Scopul Asociației este elaborarea unor programe socio-cultural-artistice la nivel local, național și internațional în vederea sustenabilității activității artistice în România.

Art.4. Obiectivele Asociației

Pentru realizarea scopului Asociației, aceasta își propune să desfășoare următoarele activități:

1. Susținerea tinerilor artiști/creatori prin:

a. Crearea unor platforme fizice și virtuale de expresie artistică, dedicate artelor contemporane ;

b. Elaborare de proiecte care să ofere vizibilitate artiștilor/creatorilor în plan local, național și internațional ;

c. Promovarea acestora în mediile proprii de comunicare și nu numai ;

d. Crearea unui mediu de cunoaștere, comunicare și colaborare între tinerii artiști /creatori prin realizarea unor platforme comune, fizice sau virtuale, de exprimare și petrecere a timpului liber ;

e. Organizarea de vernisaje, expoziții, lansări de carte, proiecte teatrale, ateliere, dezbateri, seri de film, serate muzicale, călătorii, etc. ;

f. Dezvoltarea de parteneriate cu alte platforme similare locale, naționale și internaționale ;

g. Facilitarea relațiilor artiștilor/creatorilor locali cu artiști și platforme de expresie artistică naționale și internaționale ;

h. Elaborarea de programe de rezidențe artistice ;

i. Susținerea în procesul de producție/realizare și implementare a proiectelor artistice propuse de aceștia.

j. Atragerea de fonduri prin contribuție/donație directă de la comunitatea locală către artiști/creatori în vederea sustenabilității proiectelor artistice pe termen lung prin conștientizarea și asumarea de către societate a importanței valorilor imateriale și intangibile în evoluția personală și de grup.

i. Elaborarea, derularea și implementarea de programe și proiecte cu finanțări publice și/sau private, rambursabile și/sau nerambursabile, legate de scopul și obiectivele Asociației.

2. Dezvoltarea de programe alternative pentru promovarea culturii în general, a artei în special.

3. Formarea și susținerea comunității de artiști/creatori freelanceri în industrii creative (arte vizuale, teatru, muzică, performing, design, arhitectură, software ) prin:

a. Crearea unor platforme fizice și virtuale comune de lucru, comunicare și colaborare propice activității de freelancing ;

b. Promovarea freelancerilor pe canalele proprii de comunicare și nu numai ;

c. Înlesnirea informațiilor cu privire la activitatea de freelancing și manageriat.

4 .Activități de susținere a parteneriatelor naționale și internaționale cu organizații non-guvernamentale și guvernamentale.

5. Dezvoltarea de proiecte de arhitectură și design sustenabil, din materiale ecologice, reciclabile, reutilizabile.

6. Promovarea prin mass-media a scopurilor și valorilor pentru care Asociația militează.

8. Formarea publicului larg în spiritul artelor contemporane în scopul sustenabilității activității artistice și dezvoltării sistemului de valori al comunității prin:

a. Creearea unor platforme comune de comunicare, informare și petrecere a timpului liber între tinerii artiști/creatori și comunitate ;

b. Facilitarea accesului la informația cultural-artistică către comunitate prin medii proprii;

c. Înființarea și întreținerea unei biblioteci proprii.

d. Desfășurarea de activități cu caracter economic menite să stârnească interesul comunității în sensul conștientizării, implicării și susținerii directe a culturii și artelor, în special susținerea directă a proiectelor organizate și implementate de Asociație împreună cu membrii săi și/sau alte persoane sau organizații și numai cu repartizarea beneficiilor în vederea atingerii obiectivelor Asociației.

10. Protejarea proprietății intelectuale a membrilor Asociației.

11. Participarea membrilor Asociației ca voluntari, în vederea realizării unor proiecte cultural-artistice și ecologice.

12. Organizarea de serate și întâlniri care să promoveze în rândul membrilor, dar și a participanților, modele și valori promovate de Asociație.

13. Desfășurarea oricăror alte activități care nu sunt interzise de lege și care concură la bunul mers al activității Asociației și la realizarea scopului acesteia.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someone